Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III

PRACOVNÍ SKUPINY


V rámci projektu jsou ustanoveny následující pracovní skupiny:

  1. PS pro financování
  2. PS pro rovné příležitosti
  3. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  4. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  5. PS pro polytechniku a kariérové poradenství

Projekt Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III je spolufinancován Evropskou unií.