Rok 2020 se bohužel nesl ve znamení pandemie nového koronaviru. Z pohledu naší místní akční skupiny se však jednalo o rok veskrze úspěšný. Podepsáni jsme pod mnoha projekty, které zlepší kvalitu života v regionu Lednicko-valtického areálu. A protože se v současné situaci nemáme příliš možnosti prezentovat naši práci, chceme vám nabídnout alespoň...

Ačkoliv evropské dotační zdroje s končícím programovým obdobím pomalu vysychají a nové období dosud není zcela připraveno, MAS Lednicko-valtický areál má stále co nabídnout. V prvním čtvrtletí letošního roku vyhlásíme 5. výzvu z Programu rozvoje venkova, která bude zaměřena na pět oblastí podpory (tzv. fichí). Finanční alokace na jednotlivé oblasti...

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační výzvu na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Těmito prvky jsou myšleny např. kaple, křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Získat je možné až 70 % způsobilých výdajů projektu, minimálně však 15 000 Kč a maximálně 200...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Připravované výzvy:

REALIZUJEME PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN (MAP) VZDĚLÁVÁNÍ V ORP BŘECLAV II