Přibližně 3,8 mil. Kč – to je částka, kterou pomůžeme obcím financovat projekty vybudování nových odborných učeben na základních školách v Rakvicích a v Hlohovci. O tom, že budou podpořeny právě tyto dva projekty, rozhodla Výkonná rada MAS na svém posledním jednání dne 13. ledna 2022. Jedná se o poslední finance, které měla MAS k dispozici pro...

Voda je významný krajinotvorný prvek, který zásadním způsobem určuje obraz Lednicko-valtického areálu. Lichtenštejnové dokázali vodních útvarů při komponování krajiny na svém panství dokonale využít. Můžeme se o tom přesvědčit na mnoha místech. Snad nejznámější příklad představuje lednický minaret, jehož věž se za pěkného počasí zrcadlí na hladině...

Dobrovolný svazek obcí LVA sdružuje 10 obcí a měst našeho regionu. Pouze jediná obec tohoto svazku (Ladná) není součástí naší MAS. Svazek má za sebou téměř 15letou historii a stojí za celou řadou úspěšných projektů. Portfolio jeho aktivit se však významně rozšířilo v roce 2015, kdy byla založena naše MAS. Odborné kapacity kanceláře MAS umožňují...