Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační výzvu na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Těmito prvky jsou myšleny např. kaple, křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Získat je možné až 70 % způsobilých výdajů projektu, minimálně však 15 000 Kč a maximálně 200...

Na konci srpna letošního roku jsme uzavírali příjem žádostí o dotaci ve dvou výzvách. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) to byla 5. výzva zaměřená na infrastrukturu základních a mateřských škol, v Programu rozvoje venkova (PRV) se pak jednalo o široce zaměřenou 4. výzvu.

Dnes ve 12:00 jsme vyhlásili v pořadí 6. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na investice do dopravní infrastruktury je nachystáno více než 19 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 500 tis. Kč, maximální je pak dána finanční alokací výzvy. Spoluúčast žadatele je 5 %. Žádosti mohou žadatelé,...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Připravované výzvy:

REALIZUJEME PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN (MAP) VZDĚLÁVÁNÍ V ORP BŘECLAV II