Poslední výzva MAS z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve stávajícím programovém období 2014–2020 bude zaměřena na infrastrukturu základních škol. Rozhodla o tom Výkonná rada MAS na svém jednání dne 18. srpna 2021, a to na základě aktuální poptávky ze strany žadatelů. Na investiční projekty základních škol tak budou určeny...

Nastupuje nové programové období Evropské unie. I když ještě nejsou všechny dotační programy zcela připraveny, my nezahálíme a chceme vám představit návrh koncepční části Strategie MAS Lednicko-valtický areál pro období 2021–2027. Na základě této Strategie budeme moci následně získat finanční prostředky na podporu naplňování stanovených cílů...

Národopisný vývoj regionu, lidové zvyky a oděv, jejich proměna i současný stav – to jsou hlavní témata končícího projektu "Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska", který byl podpořen z Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.