Dnes 10. listopadu 2023 došlo k vyhlášení poslední výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Zbývající alokace ve výši minimálně 3 027 077 Kč bude rozdělena mezi podnikatele v zemědělské prvovýrobě a další, především veřejnoprávní subjekty (obce a svazky obcí a jejich příspěvkové organizace, mateřské a základní školy ale i nestátní neziskové...

MAS Lednicko-valtický areál vyhlašuje výzvu na sběr projektových záměrů za účelem možnosti získání dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP). Podpořeny mohou být komplexní projekty, které řeší snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury. Ze zaměření výzvy vyplývá, že okruh možných žadatelů tvoří...

Od 1. března letošního roku jsme mohli díky projektu "Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu", jež je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, významně rozšířit portfolio našich komunitních aktivit. V příštích měsících a letech tak budeme obyvatelům našeho regionu pravidelně nabízet...

V pondělí 12. června 2023 byla spuštěna v pořadí již sedmá, a dost možná také poslední dotační výzva z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Jejím prostřednictvím nabízíme téměř 2,8 mil. Kč na projekty, které zlepší stav veřejných prostranství, vybavenost mateřských a základních škol, zajistí obnovu drobných kulturních památek nebo podpoří rozvoj...