O nás

KDO JSME

Místní akční skupiny (MAS) jsou založeny na principu partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, které spojuje zájem o rozvoj určitého území. Výhodou místních akčních skupin je, že pracují tzv. zdola, tedy že iniciativa při rozvoji regionu vychází primárně od jeho obyvatel. Pro dotační období 2014-2020 připravily všechny místní akční skupiny strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V rámci této strategie zanalyzovaly svá území, jejich potřeby a požadavky a rovněž definovaly možné cíle podpory z prostředků poskytovaných Evropskou unií.

Města, obce a soukromé subjekty v území Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtický areál, také využily příležitosti a ke dni 7. 5. 2015 založily místní akční skupinu s názvem MAS Lednicko-valtický areál, z. s., která má právní formu spolku. Hlavní iniciativu při zakládání měly Město Břeclav a obec Lednice, postupem času se však připojily další subjekty z regionu Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtický areál. V současné době zahrnuje MAS území obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké Bílovice. Spolek má ambice i předpoklady stát se vůdčím aktérem rozvoje našeho regionu.

Území MAS

Území MAS Lednicko-valtický areál se rozkládá na ploše 260,05 km2. K 31. 12. 2014 zde žilo 42 677 obyvatel. Do územní působnosti MAS spadá 9 obcí z SO ORP Břeclav. Jedná se o obce Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké Bílovice. 

Sledujte nás také na Facebooku: