O nás

KDO JSME

Místní akční skupiny (MAS) jsou založeny na principu partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, které spojuje zájem o rozvoj určitého území. Výhodou místních akčních skupin je, že pracují tzv. zdola, tedy že iniciativa při rozvoji regionu vychází primárně od jeho obyvatel. Pro dotační období 2014–2020 připravily všechny místní akční skupiny strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V rámci této strategie zanalyzovaly svá území, jejich potřeby a požadavky a rovněž definovaly možné cíle podpory z prostředků poskytovaných Evropskou unií.

Města, obce a soukromé subjekty v území Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtický areál také využily příležitosti a ke dni 7. 5. 2015 založily místní akční skupinu s názvem MAS Lednicko-valtický areál, z. s., která má právní formu spolku. Hlavní iniciativu při zakládání měly Město Břeclav a obec Lednice, postupem času se však připojily další subjekty z regionu Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtický areál. V současné době zahrnuje MAS území obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké Bílovice. Spolek má ambice i předpoklady stát se vůdčím aktérem rozvoje našeho regionu.

Území MAS

Území MAS Lednicko-valtický areál se rozkládá na ploše 260 km2. K 31. 12. 2019 zde žilo 42 544 obyvatel. Do územní působnosti MAS spadá devět obcí z SO ORP Břeclav. Jedná se o obce Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké Bílovice.