Strategie CLLD 2021–2027

Dne 11. listopadu 2020 obdržela MAS Lednicko-valtický areál potvrzení o dodržování standardů místních akčních skupin pro programové období 2021–2027. Protokol z hodnocení je ke stažení zde.

Dotazníky k přípravě koncepční části