Aktuálně

Naše místní akční skupina vyhlásila dnes 19. června 2020 výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP). Rozdělovat se bude 10 598 550,05 Kč. Tato v pořadí 5. výzva z daného operačního programu je příležitostí k získání finanční podpory pro zlepšení infrastruktury zařízení předškolního vzdělávání a základních škol....

Tři projekty z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a jeden projekt z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byly Výkonnou radou MAS Lednicko-valtický areál doporučeny k financování. MAS má na tyto projekty ze své finanční alokace připraveno k uvolnění celkem 8 141 129 Kč. Projekty však ještě musí zkontrolovat na příslušných ministerstvech....

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí o dotaci na investice do zemědělských a potravinářských podniků. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 14. července 2020 (8:00 h) do 4. srpna 2020 (18:00 h). Jedná se o mimořádné letní kolo, které je reakcí na krizovou situaci způsobenou pandemií COVID-19. Rozdělovat se bude celkem 3,4...

MAS Lednicko-valtický areál dnes vyhlásila 3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) se zaměřením na pozemkové úpravy. Výzva je určena obcím a zemědělským podnikatelům na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně zajištění přístupu k...

Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásil dne 31. března 2020 v pořadí již třetí výzvu k předkládání žádostí o podporu na tzv. Šablony. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Počínaje dnešním dnem se můžete o našich aktivitách informovat prostřednictvím nových webových stránek. Původní webové stránky nebylo vzhledem k jejich architektuře možné uspokojivě udržovat. Věříme, že nový vzhled bude pro návštěvníky webu nejen přehlednější, ale bude rovněž poskytovat pravidelné a srozumitelné informace o činnosti MAS. Sledovat...