Aktuálně

Přibližně 3,8 mil. Kč – to je částka, kterou pomůžeme obcím financovat projekty vybudování nových odborných učeben na základních školách v Rakvicích a v Hlohovci. O tom, že budou podpořeny právě tyto dva projekty, rozhodla Výkonná rada MAS na svém posledním jednání dne 13. ledna 2022. Jedná se o poslední finance, které měla MAS k dispozici pro...

Voda je významný krajinotvorný prvek, který zásadním způsobem určuje obraz Lednicko-valtického areálu. Lichtenštejnové dokázali vodních útvarů při komponování krajiny na svém panství dokonale využít. Můžeme se o tom přesvědčit na mnoha místech. Snad nejznámější příklad představuje lednický minaret, jehož věž se za pěkného počasí zrcadlí na hladině...

Dobrovolný svazek obcí LVA sdružuje 10 obcí a měst našeho regionu. Pouze jediná obec tohoto svazku (Ladná) není součástí naší MAS. Svazek má za sebou téměř 15letou historii a stojí za celou řadou úspěšných projektů. Portfolio jeho aktivit se však významně rozšířilo v roce 2015, kdy byla založena naše MAS. Odborné kapacity kanceláře MAS umožňují...

Poslední výzva MAS z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve stávajícím programovém období 2014–2020 bude zaměřena na infrastrukturu základních škol. Rozhodla o tom Výkonná rada MAS na svém jednání dne 18. srpna 2021, a to na základě aktuální poptávky ze strany žadatelů. Na investiční projekty základních škol tak budou určeny...

Nastupuje nové programové období Evropské unie. I když ještě nejsou všechny dotační programy zcela připraveny, my nezahálíme a chceme vám představit návrh koncepční části Strategie MAS Lednicko-valtický areál pro období 2021–2027. Na základě této Strategie budeme moci následně získat finanční prostředky na podporu naplňování stanovených cílů...

Národopisný vývoj regionu, lidové zvyky a oděv, jejich proměna i současný stav – to jsou hlavní témata končícího projektu "Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska", který byl podpořen z Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Do našeho kolektivu hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici účetní a administrativní pracovník. Jedná se o práci na zkrácený úvazek (0,7 FTE) s flexibilním rozvržením pracovní doby. Můžete tak mít jeden den v týdnu volný nebo třeba pracovat jen 5,5 hodiny každý den. Necháme to na vás. Případné doplňující informace vám poskytne Kamila Mikulecká,...

Finanční podporu obcím i podnikatelům poskytne naše 5. výzva z PRV. S jejím konceptem jste se mohli na našich internetových stránkách seznamovat už delší dobu. Teprve dnešním dnem je však výzva oficiálně vyhlášena a všechny závazné dokumenty mají finální podobu. K dispozici máme téměř 7 mil. Kč, přičemž tato finanční částka je rozdělena do pěti...