Aktuálně

Discover LVA – tak se jmenuje nová, volně dostupná mobilní aplikace, jejímž cílem je zlepšit organizaci cestovního ruchu v oblasti Lednicko-valtického areálu. Jedná se o moderní platformu pro rychlé získávání aktuálních informací o turistických cílech, nabídce regionálních producentů a poskytovatelů služeb.

Na statku Brandlhof, který je provozován dolnorakouskou kulturní organizací Volkskultur Niederösterreich, byl v neděli 22. května 2022 odpoledne čilý ruch. Místní dvůr se na pár hodin proměnil v moravský trh. Přeshraničním partnerům jsme představili moravský folklor hudbou, tancem, rukodělnými výrobky, kuchyní a tradičními kroji. Právě kroje naše...

Počasí už láká k výletům, a my tak chceme podpořit vztah dětí k přírodě. Proto jsme připravili soutěž určenou pro všechny děti ve věku 6–12 let, které se zajímají o vodní rostliny a živočichy našeho regionu. O co půjde? V každé z deseti obcí Lednicko-valtického areálu se nachází jedna malá cedulka se zajímavostí vztahující se k vodnímu útvaru...

Nedělní odpoledne 22. května 2022 bude na venkovském statku Brandlhof v dolnorakouské obci Radlbrunn patřit moravské lidové kultuře. Ve spolupráci s naším rakouským partnerem Volkskultur Niederösterreich GmbH ze Sankt Pöltenu zde připravíme malou prezentaci současného folkloru západní (charvátské) části Podluží. Akce zároveň poslouží našim...

První aprílový den letošního roku znamená v naší MAS mimo jiné vyhlášení 6. dotační výzvy z Programu rozvoje venkova. Pro žadatele je připraveno 6,4 mil. Kč. Příjem žádostí začne 20. dubna 2022 a poběží do 20. května 2022. Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky přes Portál farmáře. Bez přístupu do tohoto portálu tak není možné se výzvy...

Přibližně 3,8 mil. Kč – to je částka, kterou pomůžeme obcím financovat projekty vybudování nových odborných učeben na základních školách v Rakvicích a v Hlohovci. O tom, že budou podpořeny právě tyto dva projekty, rozhodla Výkonná rada MAS na svém posledním jednání dne 13. ledna 2022. Jedná se o poslední finance, které měla MAS k dispozici pro...

Voda je významný krajinotvorný prvek, který zásadním způsobem určuje obraz Lednicko-valtického areálu. Lichtenštejnové dokázali vodních útvarů při komponování krajiny na svém panství dokonale využít. Můžeme se o tom přesvědčit na mnoha místech. Snad nejznámější příklad představuje lednický minaret, jehož věž se za pěkného počasí zrcadlí na hladině...

Dobrovolný svazek obcí LVA sdružuje 10 obcí a měst našeho regionu. Pouze jediná obec tohoto svazku (Ladná) není součástí naší MAS. Svazek má za sebou téměř 15letou historii a stojí za celou řadou úspěšných projektů. Portfolio jeho aktivit se však významně rozšířilo v roce 2015, kdy byla založena naše MAS. Odborné kapacity kanceláře MAS umožňují...