Aktuálně

Aktuálně dokončujeme přípravu dokumentace související s vyhlášením našich prvních výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021–2027. Postupujeme podle harmonogramu výzev schváleného Valnou hromadou MAS dne 28. 11. 2023, proto jako první přijdou na řadu dvě výzvy, jejichž vyhlášení plánujeme 29. 2. 2024. Bude se jednat o...

Dnes 10. listopadu 2023 došlo k vyhlášení poslední výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Zbývající alokace ve výši minimálně 3 027 077 Kč bude rozdělena mezi podnikatele v zemědělské prvovýrobě a další, především veřejnoprávní subjekty (obce a svazky obcí a jejich příspěvkové organizace, mateřské a základní školy ale i nestátní neziskové...

MAS Lednicko-valtický areál vyhlašuje výzvu na sběr projektových záměrů za účelem možnosti získání dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP). Podpořeny mohou být komplexní projekty, které řeší snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury. Ze zaměření výzvy vyplývá, že okruh možných žadatelů tvoří...

Od 1. března letošního roku jsme mohli díky projektu "Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu", jež je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, významně rozšířit portfolio našich komunitních aktivit. V příštích měsících a letech tak budeme obyvatelům našeho regionu pravidelně nabízet...

V pondělí 12. června 2023 byla spuštěna v pořadí již sedmá, a dost možná také poslední dotační výzva z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Jejím prostřednictvím nabízíme téměř 2,8 mil. Kč na projekty, které zlepší stav veřejných prostranství, vybavenost mateřských a základních škol, zajistí obnovu drobných kulturních památek nebo podpoří rozvoj...

Program Nová Zelená úsporám Light vstupuje do další etapy. 2. května 2023 byl otevřen příjem žádostí podle nových pravidel. Všechny parametry z původní výzvy zůstávají stejné, v nové fázi programu bude stávající nabídka rozšířena o možnost čerpat prostředky na pořízení solárních systémů ohřevu vody. Na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat...

Minimálně na nadcházející tři roky jsme finančně zajistili provoz bezplatné dluhové poradny, a to díky podpoře, kterou jsme získali z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Poradna bude sloužit všem občanům z území působnosti naší MAS, do které spadá celkem devět měst a obcí (Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice,...

Místní akční skupina (MAS) Lednicko-valtický areál si v posledních letech vybudovala pevné postavení spolehlivého partnera v oblasti rozvoje našeho regionu. Financovali jsme, realizovali či pomohli realizovat skutečně široké spektrum projektů. Pravidelně se setkáváme se zástupci samospráv Dobrovolného svazku obcí LVA a hledáme řešení pro jejich...