Výběrová komise

Členy Výběrové komise jsou subjekty, které na území spolku prokazatelně místně působí, jmenovaní Valnou hromadou s tím, že členem Výběrové komise musí být vždy minimálně jeden zástupce, určený:

 • a) veřejným sektorem,
 • b) soukromým sektorem,
 • c) neziskovým sektorem.

Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií - navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Složení Výběrové komise

 1. Ing, Radim Spěvák
 2. Okresní hospodářská komora Břeclav
  (zastupuje Bc. Vendula Dvořáková)
 3. Obec Hlohovec
  (zastupuje Ing. Jaroslav Hajda)
 4. Jiří Budovič
 5. Ing. Kamila Grbavčicová
 6. Mgr. Iva Jobánková
 7. Bc. Roman Tuček

Zápisy z jednání Výběrové komise