Výběrová komise

Členy Výběrové komise jsou subjekty, které na území spolku prokazatelně místně působí, jmenovaní Valnou hromadou s tím, že členem Výběrové komise musí být vždy minimálně jeden zástupce, určený:

 • a) veřejným sektorem,
 • b) soukromým sektorem,
 • c) neziskovým sektorem.

Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií - navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Složení Výběrové komise

 1. Ing. Radim Spěvák
 2. Občanské sdružení Lužánek, z.s.
  (zastupuje Ing. et Ing. Filip Šálek)
 3. Obec Hlohovec
  (zastupuje Ing. Jaroslav Hajda)
 4. Jiří Budovič
 5. Ing. Kamila Krchňáčková
 6. Mgr. Iva Jobánková
 7. Bc. Roman Tuček

Zápisy z jednání