Podivín

Jen málo míst v naší vlasti má tak bohatou tradici a současně je obestřeno tolika záhadami jako právě Podivín, královské město, ležící na dolním toku řeky Dyje, na mírném návrší Dolnomoravského úvalu, ve výšce 170 m nad mořem. Od nepaměti bylo toto místo pro své přirozeně výhodné přírodní, hospodářské i strategické podmínky obsazováno postupně všemi pospolitostmi, které tímto krajem procházely, nebo ho trvale osídlovaly.


Mokřad Bažina

Nacházíte se na lokalitě, kde byly v únoru 2021 vybudovány tři mokřadní tůně o velikosti 8 450 m2 pod názvem Mokřad Bažina. Záměr byl realizován na pozemcích obce prvky mokřadů a tůní, které se v minulosti v okolí Podivína v této lokalitě vyskytovali. Z důvodu technických úprav toků a melioračních systémů však na řadě mít došlo k odvodnění a vysušení krajiny se všemi jejími negativními dopady. Na lokalitě tak došlo k vytvoření nových stojatých vodních ploch, které nebudou sloužit k chovu ryb. Tůně tak mohou o to více sloužit jako místo pro život řady rostlinných a živočišných druhů, které jsou svým způsobem života vázání na tyto ať už trvale či občasně zvodnělé vodní plochy. Jedním z živočichů, kterým může záměr pomoci a stát se novým domovem, je kdysi běžná kuňka obecná.

Kuňka obecná
(Bombina bombina)

je obojživelník z čeledi kuňkovití. Je ohroženým druhem žab ČR. Je nazývána také kuňka ohnivá (dříve ropucha ohnivá, žába ohnivá). Dorůstá délky 4,5-5 cm. Tělo je zploštělé a končetiny relativně krátké. Poměr těla a hlavy je větší než 3:1, čenich je výrazně zaoblený. Ušní bubínek není viditelný. Dobře viditelné jsou obloukově zahnuté parotidní žlázy za okem. Oči jsou vystouplé, oční zornice srdcovitého či trojúhelníkovitého tvaru. Kůže je charakteristicky bradavičnatá. Na hřbetě jsou zakončeny tupě, na vrcholu s malou černou špičkou.

Kuňka obecná - jde o drobnou žabku dorůstající velikosti 4 až 5 cm s bradavičnatou kůží na hřbetě. Tělo má zploštělé a břicho poměrně pestré s oranžově až červeně zbarvenou kresbou (díky tomu zbarvení se kuňce v minulosti přezdívalo ohnivá). Hlas kuňky obecné, který můžeme slyšet v době rozmnožování na jaře a v létě, zní jako "u" nebo "unk" vydávaný v pravidelných intervalech. Doba páření začíná asi 2-3 týdny po procitnutí ze zimního spánku a to v období od konce března do konce května, někdy i později a to v místech s mělkou hloubkou vody zarostlou vegetací, na které umísťuje svá vajíčka. Zajímavostí u kuňky obecné je obranná reakce tzv. "kunčí reflex", který se projevuje tím, že se kuňka výrazně prohne do kolébky, vystrčí vnitřní strany chodil a ztuhne. Dává tak na obdiv svou ohnivě zbarvenou spodní část těla a snaží se tak odradit útočníka od případného pozření. Takové varování je na místě, protože žlázky na kůži, vylučují sekret s obsahem jedu, který může být pro některé drobné živočichy smrtící. Pro člověka nepředstavuje výrazné nebezpečí, ale nedoporučuji si protírat oči rukou, ve které jste kuňku drželi - nemusí to být zrovna příjemné.