Byla vyhlášena výzva Šablony III pro ZŠ a

01.04.2020

Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásil dne 31. března 2020 v pořadí již třetí výzvu k předkládání žádostí o podporu na tzv. Šablony. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Příjem žádostí poběží do 29. června 2021, příp. do vyčerpání alokace či rozhodnutí řídicího orgánu. Minimální výše výše způsobilých výdajů projektu činí 100 000 Kč, maximální výše je pak stanovena vzorcem zohledňujícím velikost školy (maximálně však 5 000 000 Kč). Projekty mohou být realizovány v délce 12 či 24 měsíců. Ukončeny musí být nejpozději 30. června 2023. Velkou výhodou šablonových projektů je 100% výše dotace a dále ex-ante financování, finanční záloha ve výši 100 % je tedy vyplácena ještě před fyzickou realizací projektu. Bližší informace o výzvě naleznete na webových stránkách OP VVV.

Školám na území MAS poskytujeme kompletní servis zdarma

Mezi školami se jedná o rozšířenou formu projektů především pro jejich relativně snadnou administraci. Tu navíc můžete svěřit do rukou MAS. Školám v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál poskytujeme tuto služby zdarma. Počítáme také s tím, že uspořádáme seminář pro žadatele, vzhledem ke stávajícím omezením reagujícím na šířením nákazy koronaviru však v současnosti vyčkáváme.

Další informace o možnostech spolupráce s MAS na šablonových projektech vám sdělí paní Vlasta Hanáková (hanakova@mas-lva.cz, +420 733 594 790).