Folklorní život regionu prezentuje nový web

03.08.2021

Národopisný vývoj regionu, lidové zvyky a oděv, jejich proměna i současný stav – to jsou hlavní témata končícího projektu "Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska", který byl podpořen z Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. 

Lednicko-valtický areál je znám především svými architektonickými a krajinářskými hodnotami. Obce tohoto území však charakterizuje také výrazný a bohatý folklorní život. Oblast náleží do národopisného regionu západní Podluží, částečně zasahuje i do jižní části Hanáckého Slovácka. A právě západní (charvátská) část Podluží je původní kolébkou celé národopisné podoblasti, která ještě v polovině 19. století zahrnovala i obce Dolního Rakouska. Zahrnutí pěti dnes rakouských obcí do projektu tak rozhodně není náhodné.

Základním cílem tohoto projektu bylo nafocení a zdokumentování současného stavu svátečního kroje pro svobodné ve všech deseti obcích sdružených do Dobrovolného svazku obcí (DSO) Lednicko-valtický areál. Focení se uskutečnilo druhý květnový víkend letošního roku v jarních kulisách zámeckého areálu v Lednici. Výsledky této práce nyní již hrdě prezentují webové stránky DSO www.lva.cz, které získaly zcela novou atraktivní podobu. Web se navíc primárně nesoustředí na prezentaci notoricky známých památek, představí tak návštěvníkům náš regionu z trochu jiného úhlu pohledu.

KPF - 02 - 172 - Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska