Letní výzvy MAS jsou vyhodnoceny

02.11.2020

Na konci srpna letošního roku jsme uzavírali příjem žádostí o dotaci ve dvou výzvách. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) to byla 5. výzva zaměřená na infrastrukturu základních a mateřských škol, v Programu rozvoje venkova (PRV) se pak jednalo o široce zaměřenou 4. výzvu. 

Úspěšná byla více než polovina podaných žádostí

Celkem 19 žádostí prošlo nejprve formální kontrolou a následně věcným hodnocením, jehož smyslem bylo vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem na naplňování cílů naší Strategie CLLD. V pondělí 26. 10. 2020 zasedla Výkonná rada MAS, která potvrdila konečné pořadí hodnocených projektů. Ještě do konce října tak všichni žadatelé obdrželi oznámení, zda byl jejich projekt vybrán či nikoliv. Vybraných projektů bylo nakonec 11, ve výzvě IROP jsou pak dva další na seznamu náhradních projektů.

Podpořili jsme například investice do nových informačních technologií ve dvou základních školách, obnovu sítě polních cest v Podivíně, z podnikatelů potom kupříkladu čtyři vinaře formou dotace do jejich strojního a technologického vybavení či jeden nově vznikající penzion ve Velkých Bílovicích.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí je zveřejněn vždy na příslušné záložce výzvy. 

Zatímco pro MAS podstatná část práce s administrací žádostí skončila, žadatelé ještě budou čekat na výsledky kontroly plnění podmínek na řídících orgánech jednotlivých dotačních programů. Předpokládáme však, že tento závěrečný proces schvalování proběhne bez problémů a žadatele budou moci své bez obav začít realizovat své projekty.