MAS každoročně přinese regionu miliony korun

28.02.2023

Místní akční skupina (MAS) Lednicko-valtický areál si v posledních letech vybudovala pevné postavení spolehlivého partnera v oblasti rozvoje našeho regionu. Financovali jsme, realizovali či pomohli realizovat skutečně široké spektrum projektů. Pravidelně se setkáváme se zástupci samospráv Dobrovolného svazku obcí LVA a hledáme řešení pro jejich potřeby. Plně otevření jsme také nápadům podnikatelů či neziskových organizací, kterým v mezích našich možností pomáháme s jejich projekty. MAS je spolkem sdružujícím místní samosprávy, fyzické a právnické osoby. Účelem spolku je dosahování vzájemně prospěšných cílů. Naší hlavní činností tak není podnikání, proto je i většina našich služeb poskytována zdarma.

Máme zpracovanou strategii rozvoje území Lednicko-valtického areálu na roky 2021–2027 a nyní se již postupně věnujeme jejímu naplňování. Kontinuálně vyhlašujeme dotační výzvy z Programu rozvoje venkova, v nichž nabízíme finanční podporu podnikatelům, ale také obcím. V letošním roce přivedeme do regionu prostředky rovněž z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), díky kterému budou moci např. pokračovat rekonstrukce kulturních památek či být rozšířena infrastruktura cestovního ruchu. V těchto dnech díky nám startuje provoz bezplatné dluhové poradny. Ta je určena klientům ze všech devíti obcí MAS a její financování jsme zajistili na několik let dopředu.

Dlouhodobě se věnujeme strategickému plánování v oblasti rozvoje vzdělávání, aktuálně díky projektu Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III, do kterého jsme zapojili 45 mateřských, základních a základních uměleckých škol z celého Břeclavska. Nyní ještě čekáme na rozhodnutí, zda se nám pro školy podaří získat financování výuky českého jazyka, kterou organizují pro uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny.

Blízká jsou nám rovněž silně rezonující témata klimatických změn a hledání energetických úspor. Připravujeme zpracování tzv. Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, v rámci jehož tvorby proběhne v zapojených obcích energetický audit s cílem zjistit, kde a jak se dají snížit emise CO2 a zároveň snížit spotřeba energií. Již více než 100 rodinám s nižšími příjmy jsme také v posledních týdnech zdarma pomohli požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light, a to na snížení energetické náročnosti jejich domovů. Příležitost pro nás představuje také problematika tzv. energetických komunit, které jsou zakládány, především aby umožnily mnohostranně výhodné sdílení energetických přebytků mezi veřejnými budovami, podniky i domácnostmi.

Tímto výčtem naše aktivity jistě nekončí. Do budoucna bychom se chtěli také více věnovat prezentaci našeho regionu, o níž se již v současnosti snažíme např. podporou vývoje turistické mobilní aplikace Discover LVA (https://discoverlva.com/). Ale nápadů bychom měli více. V tomto ohledu je pro nás důležité pokračovat v úzké spolupráci s členskými obcemi Dobrovolného svazku obcí LVA. Za podporu všech obcí jsme zároveň velmi vděční.