MAS vybrala projekty, které podpoří částkou přes 8 mil. Kč

18.05.2020

Tři projekty z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a jeden projekt z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byly Výkonnou radou MAS Lednicko-valtický areál doporučeny k financování. MAS má na tyto projekty ze své finanční alokace připraveno k uvolnění celkem 8 141 129 Kč. Projekty však ještě musí zkontrolovat na příslušných ministerstvech.

V OPZ se jedná o dva projekty příměstských táborů organizovaných pro celý region, prvním z úspěšných žadatelů je Duhovka - středisko volného času Břeclav, druhým pak organizace IQ ROMA servis. Třetí projekt z daného operačního programu cílí na zvýšení zaměstnanosti osob obtížně uplatnitelných na trhu práce a na vytvoření nových pracovních míst pro tyto osoby. 

Stará Břeclav se dočká revitalizace zeleně

V oblasti životního prostředí poputuje 2 978 563 Kč na investiční projekt Města Břeclavi, který komplexně řeší obnovu zeleně v celé městské části Stará Břeclav. Veřejný prostor zde doplní 248 stromů, přes 6 000 keřů a přibližně 1 500 trvalek. Revitalizačních úprav se dočkají trávníkové plochy a dojde k osazení nového městského mobiliáře.