Mimořádné letní kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

11.05.2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí o dotaci na investice do zemědělských a potravinářských podniků. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 14. července 2020 (8:00 h) do 4. srpna 2020 (18:00 h). Jedná se o mimořádné letní kolo, které je reakcí na krizovou situaci způsobenou pandemií COVID-19. Rozdělovat se bude celkem 3,4 mld. Kč. Na investice do zemědělské prvovýroby je určeno 1,8 mld. Kč, zbylých 1,6 mld. Kč podpoří projekty týkající se zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh. Základní výše dotace pak činí 50 % způsobilých výdajů projektu.

Pravidla pro poskytnutí dotace doznaly řady změn. Jejich smyslem je pomoci žadatelům překonat složité období. Mezi nejdůležitější změny patří:

  • způsobilost výdajů již od 12. 3. 2020,
  • možnost vyplacení zálohy až do výše 50 % dotace,
  • předkládání stavebních povolení a výběrových řízení až k žádosti o platbu,
  • zkrácení administrativních lhůt,
  • povinnost splnit hodnocení finančního zdraví až u projektů nad 2,0 mil. Kč.

Přehled všech hlavních změn naleznete zde.

Pokud si na zpracování žádosti netroufáte sami, zkuste se obrátit na nás. V tomto případě vám můžeme celou žádost zpracovat, protože její následná administrace neprobíhá na MAS. Nejsme tak ve střetu zájmů. V případě zájmu vám bližší informace podá Mgr. Lukáš Hlavinka (hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811).

Pravidla výzvy: