Národní dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2021

25.11.2020

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační výzvu na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Těmito prvky jsou myšleny např. kaple, křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Získat je možné až 70 % způsobilých výdajů projektu, minimálně však 15 000 Kč a maximálně 200 000 Kč. Předmět dotace musí být veřejně přístupný a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.

Výzva je určena následujícím typům žadatelů:

  • obce,
  • spolky,
  • nadace,
  • zájmová sdružení právnických osob,
  • obecně prospěšná společnost,
  • vlastník objektu či pozemku,
  • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

Předmětná stavba či objekt se musí nacházet v obci s maximálně 2 000 obyvateli (na území MAS splňují obce Bulhary, Přítluky a Hlohovec), případně v obci s 2 001 až 5 000 obyvateli, přičemž předmět dotace je situován v místní části obce, která nemá více než 500 obyvatel (na území MAS splňuje Nejdek jako místní část Lednice a Úvaly jako místní část Valtic).

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat elektronicky od 1. 2. 2021 do 19. 2. 2021 nebo do okamžiku, kdy částka registrovaných žádostí dosáhne v součtu 40 milionů Kč (podle toho, co nastane dříve). Vytisknuté a podepsané žádosti včetně příloh předkládaných při podání žádosti je potom nutné ještě doručit na Ministerstvo zemědělství do pěti pracovních dnů od jejich elektronického zaregistrování.

Podrobné podmínky tohoto dotační programu naleznete zde. V případě, že si na podání žádosti sami netroufáte, přijďte se k nám poradit. Kontaktovat můžete manažera MAS Mgr. Lukáše Hlavinku (hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811).