NZÚ Light nově také na solární ohřev vody

03.05.2023

Program Nová Zelená úsporám Light vstupuje do další etapy. 2. května 2023 byl otevřen příjem žádostí podle nových pravidel. Všechny parametry z původní výzvy zůstávají stejné, v nové fázi programu bude stávající nabídka rozšířena o možnost čerpat prostředky na pořízení solárních systémů ohřevu vody. Na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i svépomocí, musí však montáž systému provést odborně způsobilá osoba s oprávněním podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Ke stávající dotaci ve výši až 150 000 Kč na zateplení domu, včetně výměny oken a vchodových dveří, tak mají nízkopříjmové domácnosti nově možnost získat dalších 90 000 Kč na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody. Žádat navíc mohou i ti, kteří již finanční prostředky z NZÚ Light čerpali, a to právě na dílčí zateplení objektu. Druhou žádostí však v takovém případě mohou řešit jen samotný solární ohřev vody. Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/. 

Zájemcům o dotaci důrazně doporučujeme, aby se o možnostech instalace solárního systému na jejich rodinný dům nejprve poradili s realizační firmou a teprve poté, až si skutečně ověří všechny technické požadavky a také finanční náročnost investice, se obrátili na nás s žádostí o vystavení odborného posudku.

Odborné posudky NZÚL: Jiří Budovič, Budovic@seznam.cz, +420 734 377 008

Projekt zajišťuje základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a dále zajišťuje administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů.