O naši podporu z PRV se uchází 15 žádostí

14.09.2020

Celkem 15 žádostí o dotaci bylo přijato v rámci naší 4. výzvy z Programu rozvoje venkova. Všechny přijaté projekty jsou v souhrnné hodnotě přes 29,1 mil. Kč a na tuto částku žadatelé požadují dotaci přibližně 19,2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že finanční alokace na výzvu byla necelých 11,5 mil. Kč, všechny přijaté žádosti nebudou moci být podpořeny.

Rozložení přijatých žádostí do pěti vyhlášených Fichí však není rovnoměrné. Největší zájem byl podle očekávání mezi vinaři. Dohromady osm žádostí se týká investic do vinařského provozu, ať už se jedná o nákup strojů pro práci ve vinohradu (Fiche č. 7) nebo o pořízení technologií pro zpracování vinných hroznů (Fiche č. 1). Na druhou stranu o 100% dotaci ve Fichi č. 3 zaměřené na neproduktivní investice v lesích neměl zájem nikdo.

Seznam všech doručených žádostí naleznete zde.

V následujících dnech a týdnech bude probíhat hodnocení žádostí, nejprve z hlediska jejich přijatelnosti a formální úplnosti, následně pak proběhne věcné hodnocení, v němž každá žádost obdrží určitý počet bodů. K podpoře pak budou vybrány žádosti žádosti podle výše získaných bodů.