Přinášíme avízo prvních dotačních výzev z IROP 2021–2027

09.02.2024

Aktuálně dokončujeme přípravu dokumentace související s vyhlášením našich prvních výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021–2027. Postupujeme podle harmonogramu výzev schváleného Valnou hromadou MAS dne 28. 11. 2023, proto jako první přijdou na řadu dvě výzvy, jejichž vyhlášení plánujeme 29. 2. 2024. Bude se jednat o následující výzvy:

1. výzva – Základní školy

Aktivita: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
Alokace: 11 500 457 Kč
Míra podpory: 95 ˇ%

2. výzva – Veřejná prostranství

Aktivita: Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
Alokace: 1 662 500 Kč
Míra podpory: 95 ˇ% 

Ve srovnání s předchozím programovým období bude prvotní podání žádostí o podporu na MAS jednodušší. Podávat se budou nejprve pouze tzv. projektové záměry, a to prostřednictvím jednoduchého formuláře, který bude třeba na MAS doručit datovou schránkou. V první fázi tak žadatel nebude vůbec muset pracovat v monitorovacím systému MS2021+. Teprve na základě kladného výsledku hodnocení a výběru projektového záměru na MAS bude žadatel muset zpracovat žádost v systému MS2021+ a jeho prostřednictvím ji odeslat řídicímu orgánu IROP k ověření způsobilosti.

Spolu s formulářem projektového záměru bude v určitých případech nutné dodat i některé přílohy. Ty budou sloužit zejména jako podklad pro věcné hodnocení projektového záměru, tj. po jejich předložení bude moci žadatel získat body navíc.

Podání žádosti o podporu formou projektového záměru znamená, že žadatel nemusí mít v době podání záměru k dispozici veškerou potřebnou dokumentaci (tj. např. nemusí mít hotovou projektovou dokumentaci, vydané územní rozhodnutí či stavební povolení atd.). Na druhou stranu budou záměry, které jsou kompletně připravené k okamžité realizaci, významně bodově zvýhodněny.

Obě dotační výzvy budou pro příjem projektových záměrů otevřeny do konce dubna 2024, tak aby měli žadatelé dostatek času na přípravu žádosti. Následně počítáme s tím, že ihned navážeme vyhlášením dalších dvou výzev zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury (alokace 3 800 000 Kč) a na revitalizaci kulturních památek a (alokace 1 425 000 Kč). V případě zájmu o bližší informace se můžete už nyní obracet na manažerku IROP Ing. Lenku Černou (+420 731 606 222, cerna@mas-lva.cz).