Prioritou projektu MAP IV je zvyšování kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ a ZUŠ

03.04.2024

Místní akční plánování rozvoje vzdělávání v SO ORP Břeclav pokračuje projektem MAP IV, který je podpořen z Operačního projektu Jan Amos Komenský (OP JAK). V letech 2024 a 2025 tak budeme moci znovu realizovat aktivity implementace na podporu vzdělávání dětí a pracovníků ve vzdělávání pro 47 zapojených mateřských, základních a základních uměleckých škol z Břeclavska, mj. ve spolupráci s Centrem pro rodinu MÁTE NA VÍC, Městskou knihovnou Břeclav a Agenturou pro sociální začleňování (MMR ČR). 

Aktivity implementace budou zahrnovat zejména:

  • tematická setkávání ředitelů škol,
  • tematická setkávání pracovníků ve vzdělávání,
  • podporu spolupráce MŠ–ZŠ a ZŠ–SŠ,
  • rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,
  • rozvoj badatelské a projektové výuky a metod kreativního učení ve školách,
  • rozvoj čtenářské a matematické pre-/gramotnosti s využitím moderních forem výuky a technologií,
  • rozvoj digitálních kompetencí a mediální gramotnosti ve školách,
  • vzdělávací akce na podporu moderních didaktických forem,
  • podporu iniciativy Rodiče rodičům (tj. podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora rodičů těchto dětí) aj.

Vzhledem k poměrně zdlouhavému administrativnímu procesu předpokládáme realizaci většiny aktivit implementace od počátku příštího školního roku (tedy od září 2024). Bližší informace zveřejníme na našich stránkách a sledovat nás můžete rovněž na Facebooku MAP v ORP Břeclav.