Projekt zmapuje folklorní tradice v našem regionu

09.07.2020

Jak jste se již mohli dozvědět z našeho Facebooku, do nedávno proběhlé výzvy Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika jsme pod hlavičkou Dobrovolného svazku obcí LVA přihlásili projekt s názvem "Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska". Udělalo nám opravdu velkou radost, když jsme se dozvěděli, že projekt před hodnotícím výborem uspěl a byl doporučen k financování.

Žijeme na Podluží, jež tvoří jižní část národopisné oblasti Slovácka. V minulosti sahalo až za moravské hranice a patřilo k němu také území dnes náležící Rakousku s centrem v Hohenau (česky Cahnov). V současnosti Podluží dělíme na horní, dolní a charvátské, které je někdy též označováno jako západní. A především právě toto poslední charvátské Podluží nás bude zajímat v našem přeshraničním projektu, na němž budeme spolupracovat s rakouskou obcí Schrattenberg. 

Cílem projektu je zachycení folklorních jedinečností s důrazem na lidový kroj a jeho prezentaci. Snahou bude zachytit specifika lidového oděvu, zvykosloví jednotlivých obcí a cyklus lidových tradicí, který obsáhne celý liturgický rok. Celý projekt však bude mít také osvětový a popularizační charakter. Vedle internetových stránek doplněných originálními kresbami a fotografiemi zachycujícími folklorní tradice unikátní pro každou obec plánujeme vytvořit pracovní listy do škol pro výuku regionální vlastivědy. Pro veřejnost budou uspořádány rovněž dva workshopy, jeden na české a druhý na rakouské straně hranice. V navazujícím projektu by pak ještě měla vzniknout populárně naučná publikace.

Úvodní setkání realizačního týmu projektu se uskutečnilo 26. června 2020

O odbornou stránku projektu se postará etnoložka PhDr. Alena Kaňová, která se zaměří na studium archivních dokumentů po obou stranách hranice, na sběr dat v terénu a na rozhovory s pamětníky, kterých bohužel povážlivě ubývá. Protože její práce bude mít parametry vědeckého výzkumu, s jeho výsledky bude možné proniknout také do odborných vědeckých publikací a periodik.