Školy v Rakvicích a Hlohovci vybudují nové odborné učebny

19.01.2022

Přibližně 3,8 mil. Kč – to je částka, kterou pomůžeme obcím financovat projekty vybudování nových odborných učeben na základních školách v Rakvicích a v Hlohovci. O tom, že budou podpořeny právě tyto dva projekty, rozhodla Výkonná rada MAS na svém posledním jednání dne 13. ledna 2022. Jedná se o poslední finance, které měla MAS k dispozici pro období 2014–2022 v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Projekty řeší jak stavební úpravy vnitřních dispozic učeben a jejich zázemí, včetně zajištění bezbariérového přístupu, tak i nákup vybavení a výukových pomůcek jakými jsou počítače, autonomní roboti, senzory a čidla pro výuku přírodních věd apod. Vzniknou tak multifunkční odborné učebny pro výuku přírodních věd a informačních technologií, které obě školy dosud postrádaly. Realizace by měla proběhnout ještě letos. Moderního výukového prostředí tedy budou moci žáci i učitelé využívat pravděpodobně už ve školním roce 2022/2023. 

Další informace naleznete na stránkách výzvy.