Spolupráce s Dobrovolným svazkem obcí LVA je pro nás klíčová

13.10.2021

Dobrovolný svazek obcí LVA sdružuje 10 obcí a měst našeho regionu. Pouze jediná obec tohoto svazku (Ladná) není součástí naší MAS. Svazek má za sebou téměř 15letou historii a stojí za celou řadou úspěšných projektů. Portfolio jeho aktivit se však významně rozšířilo v roce 2015, kdy byla založena naše MAS. Odborné kapacity kanceláře MAS umožňují přicházet s dalšími projekty, které přispějí ke komplexnímu rozvoji regionu. Aktuální projekty vám představíme trochu blíže. 

Obě organizace od poloviny roku 2018 spolupracují na realizaci Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Břeclav II. Tento finančně náročný projekt v hodnotě přibližně 10 mil. Kč byl podpořen z výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho prioritou je rozvíjet kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Díky němu se podařilo vybudovat efektivní a udržitelný systém spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání na Břeclavsku.

V posledních dvou letech jsme navázali spolupráci s rakouskými partnery, s nimiž se soustředíme na mapování historie a současnosti folklorního života v našich obcích a v Dolním Rakousku. První ze dvou projektů byl nedávno ukončen a jedním z jeho výstupů jsou aktualizované webové stránky provozované pod atraktivní doménou www.lva.cz. V současnosti pokračujeme druhým projektem, který téma folkloru dále rozvede a vzniknou popularizační brožury zaměřené na lidový oděv a lidové zvyky. Na přelom jara a léta 2022 máme v plánu dva minifestivaly lidové kultury, jeden v Lednici a druhý u našeho rakouského partnera Volkskultur Niederösterreich na venkovském statku Brandlhof. 

Pracovní setkání s dolnorakouskými partnery na statku Brandlhof dne 8. 10. 2021

V oblasti projektů dopravní infrastruktury jsme v loňském roce společně připravili projekt zaměřený na řešení nebezpečných míst na silničních komunikacích II. a III. tříd na území celého regionu. Každá obec měla možnost vytipovat kolizní místa na svém katastru a ve spolupráci s odborníkem na dopravní stavby bylo poté navrženo řešení, které povede ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Důraz je kladen především na bezpečnost pěších a cyklistů. S projektem jsme se ucházeli o dotaci v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje. Byli jsme úspěšní a získali podporu téměř 1 mil. Kč. Realizace všech opatření bude ukončena do poloviny příštího roku.

A na závěr projekt nejmenší a pro ty nejmenší. Děti v mateřských školách a žáci prvního stupně základních škol jsou hlavní cílovou skupinou projektu "Putování za vodou po Lednicko-valtickém areálu". Vzniknou pracovní listy do škol, omalovánky a vycházková trasa po vodních prvcích v krajině. Tímto materiálem chceme skrze děti edukovat i dospělé a tím je přivést k enviromentální problematice s důrazem na význam vody v krajině.

Fungující spolupráce dvou hlavních aktérů regionálního rozvoje působících na celém území Lednicko-valtického areálu je pro budoucnost klíčová, proto ji hodláme i nadále prohlubovat.