Technologické inovace podniků podpoříme z výzvy OP TAK

04.07.2024

Avizujeme vyhlášení 1. dotační výzvy MAS z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 (OP TAK). K tomu dojde v pondělí 22. 7. 2024 ve 12:00. V současnosti dokončujeme přípravu dokumentace, kterou v nejbližších dnech předložíme ke schválení Výkonné radě MAS. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 8. 2024 do 2. 9. 2024 do 12:00. Na nové technologie pro vaše chytré podnikání máme celkem 4 880 000 Kč.

Podobně jako v případě programu IROP 2021–2027 se budou v první fázi podávat pouze tzv. návrhy projektů, a to prostřednictvím jednoduchého formuláře zasílaného do datové schránky MAS. Teprve pokud bude žádost vybrána, dopracuje ji žadatel v prostředí monitorovacího systému MS2021+ pro podání na řídicí orgán OP TAK. Tím je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Není tak třeba vynakládat úsilí pro podání složité žádosti, která nakonec možná ani nebude úspěšná.

Podporované aktivity lze rozdělit do tří kategorií

1. Robotizace, automatizace, digitalizace

  • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucí k robotizaci automatizaci a digitalizaci výroby či zefektivnění poskytování služeb

2. E-shop a cloudové služby

  • pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.)
  • pronájem služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace atd.) prostřednictvím internetu

3. Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika

  • zajištění vnitropodnikové konektivity a související kybernetické bezpečnosti
  • implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky atd.)
  • zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů

Žádat mohou podnikající fyzické osoby či právnické osoby splňující definici malého či středního podniku, přičemž každý žadatel může podat pouze jednu žádost. Projekt musí být samozřejmě realizován na území MAS Lednicko-valtický areál. Získat je možné až 50 % způsobilých výdajů. Dotace je vyplácena zpětně.

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811