V nabídce jsou další více než 3 mil. Kč z Programu rozvoje venkova

10.11.2023

Dnes 10. listopadu 2023 došlo k vyhlášení poslední výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Zbývající alokace ve výši minimálně 3 027 077 Kč bude rozdělena mezi podnikatele v zemědělské prvovýrobě a další, především veřejnoprávní subjekty (obce a svazky obcí a jejich příspěvkové organizace, mateřské a základní školy ale i nestátní neziskové organizace atd.). Příjem žádostí bude zahájen 20. listopadu 2023 a skončí 15. ledna 2024. Vzhledem k tomu, že jde o poslední výzvu MAS z tohoto programu, bude snahou vyčerpat veškerý zůstatek financí dle schválených Interních postupů (verze 3.4). Proto se dá očekávat, že podpořeny budou projekty i nad rámec zbývající alokace uvedené v textu výzvy.

Fiche 7 Investice do zemědělských podniků

  • alokace 1 227 077 Kč
  • výše dotace 50–60 %

Fiche 8 Základní služby a obnova vesnic

  • alokace 1 800 000 Kč
  • výše dotace 80 %

Detailnější informace o možnostech získání dotace z této výzvy můžete buď na plánovaném semináři pro žadatele (blíže viz pozvánka), nebo můžete zdarma využívat individuálních konzultací. Včasnou konzultaci vašich záměrů velmi doporučujeme, můžete se díky nim vyhnout potenciálnímu krácení dotace či v krajním případě dokonce jejímu zamítnutí.

Kompletní dokumentace je k dispozici na záložce výzvy.

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811