Veřejné projednání Strategie MAS na období 2021–2027

06.08.2021

Nastupuje nové programové období Evropské unie. I když ještě nejsou všechny dotační programy zcela připraveny, my nezahálíme a chceme vám představit návrh koncepční části Strategie MAS Lednicko-valtický areál pro období 2021–2027. Na základě této Strategie budeme moci následně získat finanční prostředky na podporu naplňování stanovených cílů prostřednictvím vlastních dotačních výzev.

Jaká je naše strategická vize?

"MAS Lednicko-valtický areál je územím, v němž se snoubí jedinečné přírodní a kulturní dědictví, které není deformováno nevhodnými zásahy. Jedna z turisticky nejatraktivnějších destinací v Česku je lídrem v aplikaci principů udržitelného cestovního ruchu. Bydlet zde znamená využívat výhod každodenního kontaktu s přírodou, mít možnost být součástí komunity vyznačující se úzkými sociálními kontakty se silným fenoménem sousedství a vztahem k lidovému folkloru. Občanům a návštěvníkům je k dispozici široká nabídka služeb i kvalitní veřejná infrastruktura, která je provozována maximálně šetrně s ohledem k životnímu prostředí. V regionu se daří drobnému podnikání. Zemědělská výroba se orientuje na tradiční odvětví a zásobuje místní trh kvalitními regionálními produkty. Lednicko-valtický areál je místem, kde se dobře žije."


Široká veřejnost se mohla do tvorby tohoto dokumentu zapojit již na jaře letošního roku, kdy se uskutečnilo dotazníkové šetření a sběr projektových záměrů. Souběžně probíhaly také jednání s relevantními aktéry rozvoje regionu. Několikaměsíční proces se však nyní posunul do finální fáze a my přicházíme s návrhem Strategie, který hodláme komunitně projednat. Proto jsme naplánovali otevřené setkání s odbornou i laickou veřejností. To se bude konat v úterý 17. srpna 2021 od 16:00 h na Cyklosféře v Břeclavi (Pod Zámkem 3096/3).

Návrh Strategie včetně dalších informací o průběhu přípravy naleznete zde. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek a návrhů k dokumentu se obracejte na manažera MAS Mgr. Lukáše Hlavinku (tel. +420 733 594 811, e-mail hlavinka@mas-lva.cz).

Přihlašovací formulář