Z našeho Programu rozvoje venkova letos do regionu rozdělíme přes 6,5 mil. Kč

01.02.2021

Ačkoliv evropské dotační zdroje s končícím programovým obdobím pomalu vysychají a nové období dosud není zcela připraveno, MAS Lednicko-valtický areál má stále co nabídnout. V prvním čtvrtletí letošního roku vyhlásíme 5. výzvu z Programu rozvoje venkova, která bude zaměřena na pět oblastí podpory (tzv. fichí). Finanční alokace na jednotlivé oblasti sice nejsou velké, i my totiž většinou už jen dočerpáváme poslední prostředky, přesto mohou pomoci lidem v podnikání i obcím s investicemi.

Pro žadatele připravujeme také dvě zcela nové dotační příležitosti. V rámci fiche "Výzkum a osvěta" budou moci vzdělávací subjekty žádat až o 90% dotaci na projekty, které podpoří předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a dalších hospodářských činnostech ve venkovských oblastech. Výstupem těchto projektů budou zejména informační a vzdělávací kurzy pro široké spektrum zájemců. Fiche "Základní služby a obnova vesnic" je pak určena především obcím, ale také spolkům či církevním právnickým osobám. 80 % dotací budou podpořeny spíše menší investice do:

  • veřejných prostranství v obcích;
  • mateřských a základních škol;
  • vybraných kulturních památek;
  • pěších stezek, hippostezek a dalších tematických stezek.

Přibližné alokace na jednotlivá opatření:

V případě zájmu o bližší informace se můžete obracet na manažera výzvy Mgr. Lukáše Hlavinku (hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811).