Začátek roku 2020 ve znamení přípravy dotačních výzev

11.02.2020

První polovina roku se v naší MAS ponese ve znamení vyhlášení širokého spektra dotačních výzev, a to z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Programu rozvoje venkova (PRV).

Integrovaný regionální operační program

IROP nabídne dotační prostředky především obcím. Téměř 20,7 mil. Kč je určeno na opatření podporující bezpečnou a udržitelnou dopravu. Podporovány tak budou projekty zvyšující bezbariérovost komunikací pro nemotorovou dopravu, bezbariérovou přístupnost zastávek veřejné dopravy, dále podpoříme projekty zaměřené na rozvoj cyklistické dopravy jako jsou modernizace cyklistických stezek, realizace cyklistických či víceúčelových pruhů na komunikacích, a to včetně doprovodné infrastruktury. Dalších více než 6,5 mil. Kč pak půjde na stavební úpravy a vybavení mateřských a základních škol.

Manažerka výzev IROP: Ing. Lenka Černá, cerna@mas-lva.cz, +420 731 606 222

Program rozvoje venkova

Dotační výzvy z PRV potěší především podnikatele, ať už v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, tak i v dalších odvětvích zpracovatelského průmyslu a služeb. V první fázi bude vyhlášena výzva na méně atraktivní opatření, kterými jsou "Pozemkové úpravy" a "Výzkum a osvěta". V případě, že se téměř 4,5 mil. Kč alokovaných na tato opatření nepodaří rozdělit, budou zbylé prostředky převedeny zejména na opatření:

  • Podpora místní zemědělské produkce,
  • Investice do zemědělských podniků,
  • Rozvoj podnikání na venkově.

V těchto oblastech podpory se podnikatelům nabízí možnost získat až 50% dotací na různé, především hmotné investice do rozvoje jejich podnikání. Specifický případ pak představuje opatření "Neproduktivní investice v lesích", kde může být dotace až 100%. Dohromady tak budeme v rámci PRV rozdělovat ještě přes 12,0 mil Kč.

Manažer výzev PRV: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811

Pokud je pro vás složité se v systému dotačních výzev orientovat, neváhejte se na nás obrátit a svůj záměr včas zkonzultovat.