Výzva IROP č. 5
Vzdělávací infrastruktura

Přílohy výzvy

1) Kritéria pro hodnocení projektů


Další dokumenty

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Interní postupy MAS pro IROP (verze 1.1) 


Seminář pro žadatele se uskutečnil v úterý 30. 6. 2020 od 13:00 h.  

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Administrace výzvy

Seznam přijatých žádostí o podporu

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu

Manažer výzvy: Ing. Lenka Černá, cerna@mas-lva.cz, +420 731 606 222