Výzva IROP č. 6
Bezpečnost v dopravě

Přílohy výzvy

1) Kritéria pro hodnocení projektů


Další dokumenty

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Interní postupy MAS pro IROP (verze 1.1)


Seminář pro žadatele se uskutečnil ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 14:00 h.

Pozvánka na seminář pro žadatele 

Prezentace ze semináře pro žadatele

Administrace výzvy

Seznam přijatých žádostí o podporu

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu

Manažer výzvy: Ing. Lenka Černá, cerna@mas-lva.cz, +420 731 606 222