Výzva PRV č. 3

Přílohy výzvy

1) Fiche č. 4 Pozemkové úpravy

2) Seznam doporučených autochtonních druhů dřevin 

3) Seznam ovocných druhů dřevin

4) Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál pro programový rámec PRV

5) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Dokumenty z administrace výzvy

V rámci této výzvy nebyla přijata žádná žádost o dotaci. Administrace výzvy je tedy ukončena.