Výzva PRV č. 4

Přílohy výzvy

1a) Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce

1b) Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově

1c) Fiche č. 3 Neproduktivní investice v lesích

1d) Fiche č. 4 Pozemkové úpravy

1e) Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků

2) Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele

3) Formulář Seznam surovin

4) Seznam obcí s uvedením počtu obyvatel

5) Seznam doporučených autochtonních druhů dřevin 

6) Seznam ovocných druhů dřevin

7) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

8) Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál pro programový rámec PRV

9) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Další dokumenty

Vybrané příručky a manuály SZIF


Seminář pro žadatele se uskutečnil ve středu 29. 7. 2020 od 13:00 h.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele


Administrace výzvy

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811