Výzva PRV č. 5

Přílohy výzvy

1a) Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce

1b) Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově

1c) Fiche č. 5 Výzkum a osvěta

1d) Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků

1e) Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic

2) Formulář Seznam surovin

3) Seznam obcí s uvedením počtu obyvatel

4) Seznam doporučených autochtonních druhů dřevin 

5) Seznam ovocných druhů dřevin

6) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

7) Celní sazebník

8) Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál pro programový rámec PRV

Přílohy interních postupů

9) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Další dokumenty

Vybrané příručky a manuály SZIF

Logo MAS Lednicko-valtický areál a grafický manuál pro jeho používání


Seminář pro žadatele se uskutečnil v úterý 18. 5. 2021 od 14:00 h.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele


Administrace výzvy

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Dodatek k souhlasu s vyhlášením výzvy

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811