Výzva PRV č. 6

Přílohy výzvy

1a) Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce

1b) Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků

1c) Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic

2) Formulář Seznam surovin

3) Seznam obcí s uvedením počtu obyvatel

4) Seznam doporučených autochtonních druhů dřevin 

5) Seznam ovocných druhů dřevin

6) Celní sazebník

7) Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál pro programový rámec PRV

Přílohy interních postupů

8) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Další dokumenty

Vybrané příručky a manuály SZIF

Logo MAS Lednicko-valtický areál a grafický manuál pro jeho používání


Seminář pro žadatele se uskutečnil v úterý 19. 4. 2022 od 14:00 h.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele


Administrace výzvy

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811