Výzva PRV č. 7

Přílohy výzvy

1) Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic

2) Seznam obcí s uvedením počtu obyvatel

3) Seznam doporučených autochtonních druhů dřevin 

4) Seznam ovocných druhů dřevin

5) Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál pro programový rámec PRV

Přílohy interních postupů

6) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Další dokumenty

Vybrané příručky a manuály SZIF

Logo MAS Lednicko-valtický areál a grafický manuál pro jeho používání


Administrace výzvy

V rámci této výzvy nebyla přijata žádná žádost o dotaci. Administrace výzvy je tedy ukončena. 

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811