7. výzvou z PRV podpoříme obnovu a vybavenost obcí

21.06.2023

V pondělí 12. června 2023 byla spuštěna v pořadí již sedmá, a dost možná také poslední dotační výzva z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Jejím prostřednictvím nabízíme téměř 2,8 mil. Kč na projekty, které zlepší stav veřejných prostranství, vybavenost mateřských a základních škol, zajistí obnovu drobných kulturních památek nebo podpoří rozvoj doprovodné infrastruktury turistických stezek. Oprávněnými žadateli jsou vzhledem k podporovaným oblastem především obce. Pro svůj projekt mohou získat až 80% dotaci. Ze všech podmínek upozorňujeme především na to, že každý projektový záměr musí vycházet ze schváleného strategického dokumentu obce (např. programu rozvoje obce).

Příjem žádostí se uzavře 18. srpna 2023. Následně v MAS proběhne formální a poté věcné hodnocení, které vyhodnotí kvalitu projektů s ohledem na plnění preferenčních kritérií. Všechny potřebné informace naleznete na záložce výzvy.

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811