Byla vyhlášena 6. výzva MAS z Programu rozvoje venkova

01.04.2022

První aprílový den letošního roku znamená v naší MAS mimo jiné vyhlášení 6. dotační výzvy z Programu rozvoje venkova. Pro žadatele je připraveno 6,4 mil. Kč. Příjem žádostí začne 20. dubna 2022 a poběží do 20. května 2022. Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky přes Portál farmáře. Bez přístupu do tohoto portálu tak není možné se výzvy účastnit. Pouze případné objemné přílohy je možné po předchozí domluvě předložit i ve fyzické podobě.

Podpora je v této výzvě zaměřena především na zemědělskou (Fiche č. 1) a potravinářskou (Fiche č. 7) produkci. Přibližně polovina finanční alokace výzvy (asi 3,2 mil. Kč) je pak směřována na obnovu obcí a měst (Fiche č. 8). Na podporu tak dosáhnou rovněž místní municipality, mateřské a základní školy či některé nestátní neziskové organizace.

Každý bod může rozhodnout

Výzva je kolová a soutěžní, což znamená, že po skončení příjmu žádostí (20. května 2022) se všechny přijaté žádosti nejprve zkontrolují z hlediska přijatelnosti a po formální stránce. Úspěšné žádosti z této fáze hodnocení potom postupují do věcného hodnocení, kde jsou obodovány na základě předem daných preferenčních kritérií (viz přílohy výzvy). Jelikož počet podpořených žádostí je limitován výší alokace na každou Fichi a při výběru projektů se postupuje v pořadí od žádosti s nejvyšším bodovým hodnocením, snahou každého žadatele by mělo být získat co nejvíce preferenčních bodů a tím zvýšit svou šanci být vybrán. Na závěr vybrané žádosti putují na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) k závěrečnému ověření způsobilosti.

Telefonické i osobní konzultace k přípravě žádostí o dotaci poskytujeme zdarma. Pro žadatele pořádáme rovněž informační seminář, který se uskuteční v úterý 19. dubna 2022 od 14:00 na Městském úřadě v Podivíně (viz pozvánka). 

Všechny další informace naleznete na záložce výzvy.

Seznam vyhlášených Fichí:

1 Podpora místní zemědělské produkce

  • alokace 2 276 926 Kč
  • výše dotace 35-50 %

7 Investice do zemědělských podniků

  • alokace 951 333 Kč
  • výše dotace 50-60 %

8 Základní služby a obnova vesnic

  • alokace 3 172 126 Kč
  • výše dotace 80 %

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811