Máme připraveno 19 mil. Kč na projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů

18.09.2020

Dnes ve 12:00 jsme vyhlásili v pořadí 6. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na investice do dopravní infrastruktury je nachystáno více než 19 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 500 tis. Kč, maximální je pak dána finanční alokací výzvy. Spoluúčast žadatele je 5 %. Žádosti mohou žadatelé, mezi které budou patřit prakticky výhradně obce a města, podávat do 30. října 2020

Výzva je zacílena na dvě oblasti podpory:

1) Bezpečnost v dopravě

V této oblasti je možné podpořit rekonstrukce, modernizace a výstavby bezbariérových chodníků podél silnic, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, dále bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Projekty mohou být zaměřeny také na výstavby podchodů a na další prvky zvyšující bezpečnost v dopravě.

2) Cyklodoprava

Opatření cílí na rekonstrukce, modernizace a výstavby samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Podpořeny budou rovněž investice do jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru. V rámci projektů může vzniknout i navazující doprovodná cyklistická infrastruktura (přístřešky, stojany na kola apod.).

Bližší informace naleznete na záložce výzvy, v případně dotazů se neváhejte obrátit na manažerku výzvy. Na čtvrtek 1. října 2020 chystáme seminář pro žadatele. Pozvánku na něj naleznete zde.

Manažer výzvy: Ing. Lenka Černá, cerna@mas-lva.cz, +420 731 606 222