Nová stezka připomíná význam vodních útvarů v krajině

08.12.2021

Voda je významný krajinotvorný prvek, který zásadním způsobem určuje obraz Lednicko-valtického areálu. Lichtenštejnové dokázali vodních útvarů při komponování krajiny na svém panství dokonale využít. Můžeme se o tom přesvědčit na mnoha místech. Snad nejznámější příklad představuje lednický minaret, jehož věž se za pěkného počasí zrcadlí na hladině Zámeckého rybníka. Kromě estetické funkce má však voda v krajině samozřejmě i řadu dalších funkcí, mnohdy důležitějších. Vodní biotopy jsou domovem unikátních druhů rostlin a živočichů. A právě na různá vodní stanoviště v našem regionu a na rostlinné a živočišné druhy, které je obývají, se zaměřuje stezka nazvaná "Putování za vodou po Lednicko-valtickém areálu".

V rámci tohoto projektu, který byl finančně podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje, jsme v každé z deseti obcí regionu vybrali jeden vodní útvar (např. vodní tok, rybník, mokřad), v jehož blízkosti jsme umístili informační panel s ilustrací a odkazem na webové stránky projektu, na nichž se návštěvník dozví něco o místě, na kterém se nachází. Cílem však nebylo vyznačovat v terénu další trasy a ani budovat velké informační tabule, proto je stezka částečně virtuální. Přesné umístění panelů v terénu mohou zájemci najít na naší online mapě. Pro děti jsme pak z kreseb vyobrazených na panelech vytvořili omalovánky, které budeme na recyklovaném papíře distribuovat do škol. Stáhnout si je však mohou všichni přímo na naší stránce věnované tomuto projektu.

Velké poděkování patří pracovníkům Technických služeb města Valtice, kteří nám věnovali jedno chladné prosincové dopoledne a zajistili odbornou instalaci informačních panelů.

Přesné umístění a tematické zaměření informačních panelů v terénu