Putování za vodou po Lednicko-valtickém areálu

Projekt byl naší místní akční skupinou realizován v roce 2021. Jeho cílem je edukovat děti, a prostřednictvím nich také dospělé, o významu vodních ekosystémů v krajině. V každé z deseti obcí Lednicko-valtického areálu byl vybrán jeden povrchový vodní útvar (např. vodní tok, rybník, mokřad). V jejich blízkosti byly instalovány malé informační panely (přesná lokace panelů viz mapa) přinášející krátkou informaci vztahující se k danému místu a obsahující QR kód, jehož načtením se návštěvník dostane na webové stránky obsahující další informace o vodním prvku a také černobílou ilustraci, která může sloužit jako omalovánka. Motivem textů jsou především unikátní rostliny a živočichové, kteří se v okolí daných vodních útvarů vyskytují.

Vznikla tak částečně virtuální naučná stezka informující o méně známých, avšak jedinečných místech v našem regionu. V návaznosti na ni byly vytvořeny omalovánky obsahující všechny kresby a také populárně-naučné texty. Tyto omalovánky jsou v nákladu 2 000 kusů distribuovány do škol.

Autor textů: Ing. et. Ing. Filip Šálek
Autorka kreseb: Romana Němcová


Panely jednotlivých obcí


Projekt vznikl díky finanční podpoře Jihomoravského kraje