Program Nová zelená úsporám Light opět přijímá žádosti

25.06.2024

Dnes 25. 6. 2024 se po přibližně měsíční odstávce znovu otevřel příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám Light (NZÚL). Od spuštění programu v lednu roku 2023 si v něm o dotaci požádalo dohromady 79 tisíc domácností. Prostřednictvím naší MAS obdrželo finanční podporu 182 žadatelů, další na přiznání podpory ještě čekají či jejich možnosti teprve konzultujeme.

Některé podmínky se však nyní poměrně zásadně mění. Cílem přijatých změn je především vyvinout větší tlak na realizaci zateplení a podpořit komplexnější renovace domů. Celou částku, v současnosti až 250 tisíc Kč, tak mohou žadatelé využít na zateplení fasády, střechy, podlahy a dalších stavebních konstrukcí včetně výměny oken a vchodových dveří. Výpočet podpory se bude nicméně nově odvozovat od skutečně zateplené plochy, tj. od počtu zateplených metrů čtverečních. Stanovena je rovněž minimální výše dotace, kterou je možné požadovat, a to 30 000 Kč. Pokud tak někdo uvažuje např. o výměně jednoho či dvou oken, žádat nemůže, protože příspěvek z programu NZÚL by vycházel nižší než určených 30 000 Kč. 

Instalaci systému solárního ohřevu vody pravděpodobně nebude možné kompletně pokrýt z dotace. Podpora se v případě instalace fotovoltaického či termického ohřevu s využitím stávajícího bojleru snižuje na 50 000 Kč. Pokud bude zároveň pořizován i nový bojler, bude podpora činit 70 000 Kč.

Okruh možných žadatelů zůstává v zásadě stejný. Přibyla však důležitá podmínka, která určuje, že nikdo z členů domácnosti složené z příjemců starobního důchodu nesmí vlastnit další stavbu pro bydlení nebo podíl na takové nemovitosti. U dalších skupin potenciálních žadatelů tato podmínka stanovena není. Jisté zmírnění naopak představuje to, že trvalý pobyt v předmětné nemovitosti stačí mít až ode dne podání žádosti a následně dalších pět let ode dne doložení dokončení realizace. 

Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Odborné posudky: Jiří Budovič, Budovic@seznam.cz, +420 734 377 008
Poradenství: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811