Spouštíme další výzvu z Programu rozvoje venkova

15.04.2021

Finanční podporu obcím i podnikatelům poskytne naše 5. výzva z PRV. S jejím konceptem jste se mohli na našich internetových stránkách seznamovat už delší dobu. Teprve dnešním dnem je však výzva oficiálně vyhlášena a všechny závazné dokumenty mají finální podobu. K dispozici máme téměř 7 mil. Kč, přičemž tato finanční částka je rozdělena do pěti oblastí podpory (tzv. Fichí). Dvě z nich vyhlašujeme úplně poprvé. Jde o Fichi č. 5 Výzkum a osvěta a Fichi č. 8 Základní služby a obnova vesnic.


Vyhlášené Fiche:

1) Podpora místní zemědělské produkce (alokace 2 261 515 Kč)

2) Rozvoj podnikání na venkově (949 448 Kč)

5) Výzkum a osvěta (477 930 Kč)

7) Investice do zemědělských podniků (191 195 Kč)

8) Základní služby a obnova vesnic (3 059 308 Kč)


Od dnešního dne si mohou žadatelé na Portálu farmáře stáhnout formulář žádosti a začít s přípravou. Příjem žádostí o dotaci probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře, do kterého mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Pokud dosud přístupové údaje nemáte, získáte je snadno na kterémkoliv pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Nejbližší najdete v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 2957/9. Žádost o přístup však můžete podat také datovou schránkou.

Podání žádosti bude možné nejdříve 10. května 2021 a příjem žádostí se uzavře 31. května 2021. Žadatelům doporučujeme, aby s námi své žádosti před podáním dopředu konzultovali. Oběma stranám se tím ušetří práce při následné administraci žádosti, některé chyby se totiž opravují komplikovaně či nejdou opravit vůbec. Konzultace poskytujeme bezplatně. Pomoci vám může také seminář pro žadatele, který plánujeme v úterý 18. května 2021 od 14:00 (viz pozvánka).

Bližší informace naleznete na záložce výzvy.

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811