Unikátní dědictví našich předků zachycují nové publikace

15.08.2022

Projekt "Spolu a odborně" byl již naším druhým přeshraničním projektem, který jsme věnovali tématu lidových zvyků a lidového oděvu v regionu Lednicko-valtického areálu a přilehlé části Dolního Rakouska. Téma zpracovávala etnografka PhDr. Alena Káňová za vydatné spolupráce odborníků našeho rakouského partnera Volkskultur Niederösterreich. Z projektu vzešly dvě brožury, v nichž odborníci z obou území zachytili unikátní odkaz našich předků. Nastupující generace, které často živelně hledají své kořeny, tak budou mít v ruce návod, jak na tradice navázat, udržet a rozvíjet je. První publikace se zaměřuje na historii a současnost lidového oděvu, druhá popisuje tradiční lidový rok.

Výsledky přibližně dvouleté práce jsme prezentovali nejprve 22. května 2022 v rámci Dnu moravské lidové kultury v rakouském Radlbrunnu, poté 13. června 2022 v Lednici, zde především zástupcům turistických informačních center Jihomoravského kraje. Videozáznam z přednášek uskutečněných v Lednici je k dispozici na našem kanálu Youtube. Volně ke stažení jsou rovněž obě publikace, a to v české a německé jazykové mutaci. Projekt "Spolu a odborně" (KPF-02-230) byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.