Už přes půl roku se více soustředíme na podporu komunitních aktivit

03.10.2023

Od 1. března letošního roku jsme mohli díky projektu "Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu", jež je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, významně rozšířit portfolio našich komunitních aktivit. V příštích měsících a letech tak budeme obyvatelům našeho regionu pravidelně nabízet další zajímavé akce zaměřené na aktuální společenská, environmentální či zdravotní témata.

Jako první nás čekala akce nazvaná Tvořivé odpoledne s Brontosaurem, která proběhla 28. května 2023 na školní zahradě ZŠ Jana Noháče v Břeclavi. Setkali se zde zástupci různých generací, kteří si mohli projít řadou stanovišť soustředících se především na aktuální problematiku zdravého a environmentálně udržitelného životního stylu. K dispozici byla např. ukázka fungování malé solární elektrárny, workshop zaměřený na výrobu hmyzího domečku či praktická přednáška o vermikompostérech.

Během prázdninových měsíců jsme uspořádali čtyři lekce zdravotního cvičení PortDeBras pod vedením pohybové lektorky Ing. Dany Kubelkové. Jedná se o metodu propojující funkční silové cvičení s dynamickým strečinkem. Ukázkové lekce proběhly v Břeclavi, Lednici, Podivíně a Valticích, přičemž na tyto lekce navázaly ještě individuální konzultace klientek zaměřené na jejich konkrétní zdravotní problémy. Možnosti seznámit se s tímto novým konceptem cvičení využilo dohromady 33 zájemkyň.

V rámci doprovodného programu konaného při příležitosti Dne sociálních služeb v Břeclavi jsme 5. září 2023 pořádali přednášku Práce se sexualitou zdravotně znevýhodněných osob. Problematika přilákala patnáctku zájemců, kteří se dozvěděli, jak pracovat se sexuálními potřebami osob zdravotně či jinak znevýhodněných tak, aby tyto své potřeby mohli naplňovat svobodně, odpovědně a bezpečně v rámci zákonných a společenských norem. Vedle toho jsme naši MAS prezentovali také přímo na veletrhu sociálních služeb.

Další akce už pro Vás připravujeme. Pozvánky na ně v budoucnu naleznete jednak zde na našich webových stránkách (především pak na záložce projektu) a samozřejmě také na Facebooku


Projekt "Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu" (reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000547) je financován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.