Výzva MAS nabízí mateřským a základním školám více než 10 mil. Kč

19.06.2020

Naše místní akční skupina vyhlásila dnes 19. června 2020 výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP). Rozdělovat se bude 10 598 550,05 Kč. Tato v pořadí 5. výzva z daného operačního programu je příležitostí k získání finanční podpory pro zlepšení infrastruktury zařízení předškolního vzdělávání a základních škol. Typicky tak mohou být podpořeny investice spojené s:

  • novou výstavbou či rekonstrukcí stávajících školních budov;
  • pořízením vybavení budov a učeben;
  • pořízením kompenzačních pomůcek;
  • zajištěním vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (pouze v případě ZŠ).

Výše celkových způsobilých výdajů projektu musí činit minimálně 1 mil. Kč. Dotace je poskytována na 95 % způsobilých výdajů. Samotná realizace projektu pak musí být dokončena nejpozději 30. června 2023.

Příjem žádostí odstartoval současně s vyhlášením výzvy a potrvá do 26. srpna 2020 do 20:00 h. Dalším důležitým termínem je rovněž 30. červen 2020, kdy se uskuteční seminář pro žadatele (pozvánku naleznete zde). Na tento seminář je třeba se dopředu přihlásit. Podrobné informace potom naleznete na záložce výzvy. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na manažera výzvy. 

Manažer výzvy: Ing. Lenka Černá, cerna@mas-lva.cz, +420 731 606 222