Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III

O projektu

Cílem projektu je zlepšovat kvalitu vzdělávání v MŠ/ZŠ/ZUŠ v území a rozvíjet efektivní spolupráci aktérů ve vzdělávání, pokračovat v posilování sítí a platforem vzniklých v projektech MAP (I-III). Řešena bude aktualizace dokumentace místního akčního plánu vzdělávání a realizace opatření plánovaných v rámci implementace akčního plánu. Hlavním záměrem je společným plánováním a sdílením aktivit v území naplňovat priority a cíle stanovené ve strategické části MAP, se zohledněním místních specifik.


Aktuality


Dokumentace MAP

Galerie z našich akcí