Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území SO ORP Břeclav vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že je podporována spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. 


Dokumentace MAP


Projekt Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III je spolufinancován Evropskou unií.