Aktuálně

Národopisný vývoj regionu, lidové zvyky a oděv, jejich proměna i současný stav – to jsou hlavní témata končícího projektu "Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska", který byl podpořen z Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Do našeho kolektivu hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici účetní a administrativní pracovník. Jedná se o práci na zkrácený úvazek (0,7 FTE) s flexibilním rozvržením pracovní doby. Můžete tak mít jeden den v týdnu volný nebo třeba pracovat jen 5,5 hodiny každý den. Necháme to na vás. Případné doplňující informace vám poskytne Kamila Mikulecká,...

Finanční podporu obcím i podnikatelům poskytne naše 5. výzva z PRV. S jejím konceptem jste se mohli na našich internetových stránkách seznamovat už delší dobu. Teprve dnešním dnem je však výzva oficiálně vyhlášena a všechny závazné dokumenty mají finální podobu. K dispozici máme téměř 7 mil. Kč, přičemž tato finanční částka je rozdělena do pěti...

K tomu, aby mohla naše místní akční skupina získávat finanční podporu pro svůj region i v nadcházejícím dotačním období, musí mít zpracovanou strategii. Tento dokument je odbornou terminologií nazýván Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (anglická zkratka SCLLD) pro programové období 2021–2027.

Rok 2020 se bohužel nesl ve znamení pandemie nového koronaviru. Z pohledu naší místní akční skupiny se však jednalo o rok veskrze úspěšný. Podepsáni jsme pod mnoha projekty, které zlepší kvalitu života v regionu Lednicko-valtického areálu. A protože se v současné situaci nemáme příliš možnosti prezentovat naši práci, chceme vám nabídnout alespoň...

Ačkoliv evropské dotační zdroje s končícím programovým obdobím pomalu vysychají a nové období dosud není zcela připraveno, MAS Lednicko-valtický areál má stále co nabídnout. V prvním čtvrtletí letošního roku vyhlásíme 5. výzvu z Programu rozvoje venkova, která bude zaměřena na pět oblastí podpory (tzv. fichí). Finanční alokace na jednotlivé oblasti...

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační výzvu na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Těmito prvky jsou myšleny např. kaple, křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Získat je možné až 70 % způsobilých výdajů projektu, minimálně však 15 000 Kč a maximálně 200...

Na konci srpna letošního roku jsme uzavírali příjem žádostí o dotaci ve dvou výzvách. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) to byla 5. výzva zaměřená na infrastrukturu základních a mateřských škol, v Programu rozvoje venkova (PRV) se pak jednalo o široce zaměřenou 4. výzvu.