Aktuálně

Na konci srpna letošního roku jsme uzavírali příjem žádostí o dotaci ve dvou výzvách. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) to byla 5. výzva zaměřená na infrastrukturu základních a mateřských škol, v Programu rozvoje venkova (PRV) se pak jednalo o široce zaměřenou 4. výzvu.

Dnes ve 12:00 jsme vyhlásili v pořadí 6. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na investice do dopravní infrastruktury je nachystáno více než 19 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 500 tis. Kč, maximální je pak dána finanční alokací výzvy. Spoluúčast žadatele je 5 %. Žádosti mohou žadatelé,...

Celkem 15 žádostí o dotaci bylo přijato v rámci naší 4. výzvy z Programu rozvoje venkova. Všechny přijaté projekty jsou v souhrnné hodnotě přes 29,1 mil. Kč a na tuto částku žadatelé požadují dotaci přibližně 19,2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že finanční alokace na výzvu byla necelých 11,5 mil. Kč, všechny přijaté žádosti nebudou moci být podpořeny.

Byla vyhlášena dlouho avizovaná 4. výzva MAS Lednicko-valtický areál z Programu rozvoje venkova (PRV). Širokému okruhu žadatelů nabídne na realizaci pestré palety projektů bezmála 11,7 mil. Kč. Dotační výzva bude otevřená do 31. srpna 2020. Tento den je nejzazším termínem pro předložení žádosti o dotaci. Tu lze podat výhradně prostřednictvím...

Jak jste se již mohli dozvědět z našeho Facebooku, do nedávno proběhlé výzvy Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika jsme pod hlavičkou Dobrovolného svazku obcí LVA přihlásili projekt s názvem "Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska". Udělalo nám opravdu velkou radost, když jsme se dozvěděli, že projekt před...

Naše místní akční skupina vyhlásila dnes 19. června 2020 výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP). Rozdělovat se bude 10 598 550,05 Kč. Tato v pořadí 5. výzva z daného operačního programu je příležitostí k získání finanční podpory pro zlepšení infrastruktury zařízení předškolního vzdělávání a základních škol....

Tři projekty z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a jeden projekt z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byly Výkonnou radou MAS Lednicko-valtický areál doporučeny k financování. MAS má na tyto projekty ze své finanční alokace připraveno k uvolnění celkem 8 141 129 Kč. Projekty však ještě musí zkontrolovat na příslušných ministerstvech....

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí o dotaci na investice do zemědělských a potravinářských podniků. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 14. července 2020 (8:00 h) do 4. srpna 2020 (18:00 h). Jedná se o mimořádné letní kolo, které je reakcí na krizovou situaci způsobenou pandemií COVID-19. Rozdělovat se bude celkem 3,4...