Aktuálně

MAS Lednicko-valtický areál dnes vyhlásila 3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) se zaměřením na pozemkové úpravy. Výzva je určena obcím a zemědělským podnikatelům na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně zajištění přístupu k...

Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásil dne 31. března 2020 v pořadí již třetí výzvu k předkládání žádostí o podporu na tzv. Šablony. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Počínaje dnešním dnem se můžete o našich aktivitách informovat prostřednictvím nových webových stránek. Původní webové stránky nebylo vzhledem k jejich architektuře možné uspokojivě udržovat. Věříme, že nový vzhled bude pro návštěvníky webu nejen přehlednější, ale bude rovněž poskytovat pravidelné a srozumitelné informace o činnosti MAS. Sledovat...